تعرفه ایمپلنت - کلینیک دندانپزشکی دکتر شهاب محمدیایمپلنت KME
۲  میلیون  تومان

در ۳ قسط

ایمپلنت دنتیوم۳ میلیون تومان
در ۳ قسط
ایمپلنت کره ای۳ میلیون تومان
در ۳ قسط
ایمپلنت آلمانی
۴  میلیون تومان
در ۳ قسط
ایمپلنت آمریکایی
۵.۵  میلیون تومان
در ۳ قسط
ایمپلنت سوئیسی
۶  میلیون تومان
در ۳ قسط
ایمپلنت یک روزه و فوری (ایمپلنت دیجیتال) کره ای
۵  میلیون تومان
در ۳ قسط
ایمپلنت یک روزه و فوری (ایمپلنت دیجیتال) سوئیسی۸  میلیون توماندر ۳ قسط


سوالات کاربران

  • 1399/02/31
    0 0

    من داندان های جلوم افتاد هردوتا میتونم بپرسم قیمتش چقدر میش

  • 1399/03/06
    0 0

    این تعرفه ها برای هر دندان هست یا کلا؟

سوال خود را مطرح کنید.