گالری تصاویر


لمینت طرح لبخند

لمینت طرح لبخند

لمینت طرح لبخند

لمینیت طرح لبخند

لمینیت طرح لبخند

لمینت ونیر

لمینت طرح لبخند

لمینیت طرح لبخند

لمینیت طرح لبخند

لمینیت طرح لبخند

A smile is the prettiest thing you'll ever wear. (لمینیت) ... دکتر شهاب محمدی ☎️ 02188695864 🆔@dr_mohammadi_dentist

لمینیت طرح لبخند

Let us always meet each other with smile, Science teaches to think but love teaches to smile (لمینیت) ... دکتر شهاب محمدی ☎️ 02188695864 🆔@dr_mohammadi_dentist

لمینیت طرح لبخند

Wake up with a smile and go after life (لمینیت) ... دکتر شهاب محمدی ☎️ 02188695864 🆔@dr_mohammadi_dentist

لمینیت طرح لبخند

لبخند زیبا، خلاصه خوبی هاست (لمینیت طرح لبخند) ... دکتر شهاب محمدی ☎️ 02188695864 🆔@dr_mohammadi_dentist

لمینیت طرح لبخند

لبخند زیبا، اعتماد به نفس شما را افزایش خواهد داد... دکتر شهاب محمدی ☎️ 02188695864 🆔@dr_mohammadi_dentist

لمینیت طرح لبخند

لبخند زیبا، نتیجه هماهنگی و هارمونی اجزاء صورت و فک و شکل دندان هاست. دکتر شهاب محمدی ☎️ 02188695864 🆔@dr_mohammadi_dentist

لمینیت طرح لبخند

تاثیر کار ترکیبی همزمان ایمپلنت و لمینیت سرامیکی بر چهره یکی از مرجعه کنندگان خوش چهره ما ... دکتر شهاب محمدی ☎️ 02188695864 🆔@dr_mohammadi_dentist

لمینیت طرح لبخند

تاثیر لمینیت بر زیبایی لبخند دکتر شهاب محمدی ☎️ 02188695864 🆔@dr_mohammadi_dentist

لمینیت طرح لبخند

لمینیت، یکی از درمان های سریع در دندانپزشکی زیبایی است که برای برطرف‌کردن بدرنگی دندان‌ها، اصلاح نامنظمی و همچنین فواصل باز بین دندان‌ها به کار گرفته می شود . لامینیت در ۲ جلسه قابل انجام می باشد و هیچگونه رنگ پذیری ندارد.

لمینیت طرح لبخند

آقاي احمدي دندوناي بسيار به هم ريخته اي در فك پايين داشت و اميدوار نبود كارش قشنگ بشه ما هر دو فك رو براشون لمينيت كرديم و اينم نتيجه كار تلفن جهت تماس و مشاوره 02188695864